Granskningen i december visade ett överuttag av timmar hos de flesta företag. Det var då AB Hemtjänst och Service förlorade merparten av sina timmar. Företagets ledning är nu häktad och företaget är försatt i konkurs.
Kommunen går nu vidare med ytterligare tre till fyra företag. Det som diskuteras är om anhöriganställningar finns trots förbud och kontroll av att insatser utförs. Misstankar finns också om att företag bryter mot lagen om anställningsskydd.

– Vi vill kvalitetssäkra. Företagen kan inte köra på som tidigare. Håller man på med anhöriganställda så måste man lösa det. Antingen att de säger upp kontraktet eller att vi häver det. Det går inte att fortsätta som om ingenting har hänt, säger Greger Lilliebladh, verksamhetsstrateg på Södertälje kommun med ansvar för LOV-företag.

I dag finns 16 LOV-företag i Södertälje. Kommunfullmäktige beslöt nyligen att av skaffa LOV. I stället ska kommunen upphandla enligt LOU, Lagen om offentligupphandling. Nu har beslutet överklagats till Förvaltningsrätten som ska göra en laglighetsprövning.

Men det gör inte förberedelserna för upphandlingen bromsas, enligt Greger Lilliebladh:
– Vi fortsätter arbetet i väntan på beslut från domstolen. Det är en lång process, vi är i uppstarten. Besluten är möjliga att backa.
Enligt tidsplanen ska upphandlingen vara klar så att avtal kan skrivas med fem företag i maj. Då kommer också avtalen med de nuvarande LOV-företagen. De företag som vinner upphandlingen ska vara i gång i oktober.