Carina Löfgren har arbetat som personlig assistent i 12 år. För ett år sedan gick personalen på hennes arbetsplats över från att arbeta vaken natt till sovande jour.

– Från början var det tänkt att vi skulle få sova, men så har det inte blivit. Vi kan inte ligga och sova som man gör hemma.

När personalen har sovande jour är timmarna mellan tre på natten och sju på morgonen obetalda.

– I december var jag på jobbet i fyrtio timmar utan att få betalt.

Nu ska Carina Löfgren gå ner till att arbeta 75 procent. Hon orkar inte längre. Hon har svårt att tro att det skulle accepteras att vara på jobbet fyra timmar obetalt i en annan bransch. 

– Man märker när man har jobbat ett tag att det inte fungerar.

Carina Löfgren och kollegan Cecilia Nylander bestämde sig för att försöka få till förändring genom att skriva ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Avesta. Nu planerar arbetsgruppen att ordna ett branschmöte tillsammans med Kommunal Avesta och bjuda in politiker. De vill även samla in namnunderskrifter och kämpa för att jouren ska ingå i arbetstiden.

– Vi ska inte ge oss, vi vill få till ändring, säger Carina Löfgren.

På Kommunal Avesta är situationen inte okänd.

– Det är högt upp på agendan. Vi fortsätter driva frågan centralt och ska ta kontakt med politiker, säger Anette Lindbom Byggnings.

Avtalen ser olika ut för jour i gruppboende och personlig assistans. Anette Lindbom Byggnings berättar att Kommunal Avesta har drivit frågan tidigare om att avtalet även ska gälla för personliga assistenter.

– Tiden ska räknas med i tjänstgöringsgraden.

Eva Pettersson, sektionsföreträdare på Kommunal Avesta tycker att det är förlegat att inte all arbetstid är betald.

– Vi har passerat år 2000 och ligger fortfarande kvar och släpar.

Hon tycker att det är viktigt att arbetet värderas.

– Det är inte ett kall, det är ett yrke.