Den ena medlemmen är personlig assistent och vårdade sin sjuka pappa. Försäkringskassan avslog medlemmens rätt till sjukpenning och menade att hen hade full arbetsförmåga. Men Kammarrätten i Göteborg anser att arbetsbelastningen för assistenten ökat sedan pappan kommit hem från en höftoperation. I kombination med assistentens nackbesvär var det tillräckligt för att konstatera oförmåga att arbeta alls.

Den andra medlemmen hade svår huvudvärk och posttraumatiskt syndrom. Hen hade arbetsprövat ett år på ett bibliotek när Arbetsförmedlingen ansåg att hen saknade arbetsförmåga även i ett anpassat arbete. Försäkringskassan och förvaltningsrätten å andra sidan hävdade att medlemmen hade full arbetsförmåga i ett normalt arbete. Kammarrätten i Jönköping konstaterar dock att det saknas utredning som motsäger läkarens och Arbetsförmedlingens bedömning och medlemmen beviljas därför hel sjukpenning.

Medlemmarna beviljades rättshjälp av Kommunal och LO-TCO Rättskydd, fackens jurister, har drivit fallen.