Lars Lindgren anser att LO nu backar från tidigare krav om att svenska kollektivavtal ska gälla vid upphandling. I tidningen Transportarbetaren säger han att han är oerhört besviken. LO–ledningen anser att han har missuppfattat beslutet.

Oenigheten gäller ett inriktningsbeslut om hur LO:s representant ska agera i den referensgrupp som finns i en statlig utredning om hur lagen om offentlig upphandling ska förändras.

Beslutet blev att LO i utredningen ska kräva att det i lagen skrivs in att den som upphandlar ska ställa som villkor att anbudsgivaren har kollektivavtal eller har villkor på samma nivå som avtalet.

LO:s andre vice ordförande, Ingela Edlund, säger att detta inte är någon reträtt från tidigare krav om att svenska kollektivavtal ska gälla vid upphandling.

– Men vi måste ta hänsyn till att utstationeringsdirektivet och att den svenska lagen Lex Laval inte gör det möjligt att genomföra ett sådant krav i dag. Det betyder inte att vi har gett upp, men först måste vi ändra utstationeringsdirektivet och riva upp Lex Laval, säger Ingela Edlund.

Hon tillägger att detta underlättas om Socialdemokraterna vinner valet till EU–parlamentet i vår och valet till riksdagen i höst.

Ingela Edlund vill inte berätta exakt hur LO–styrelsens beslut är formulerat.

– Det räcker med att säga att vi står fast vid vårt krav om kollektivavtal men att vi måste ha nödvändig handlingsfrihet i utredningsarbetet, säger hon.

Lars Lindgren tycker att LO–ledningen sviker sitt 10–punktsprogram för ordning och reda på arbetsmarknaden som har tagits fram tillsammans med Socialdemokraterna.

– Det programmet slår fast att svenska kollektivavtal ska gälla som krav vid upphandling. Jag köper inte LO–styrelsens beslut nu som bygger på juridiska resonemang om vad som är tillåtet att kräva eller inte. Det handlar inte om juridik utan om facklig kamp, säger han.

Lars Lindgren menar att LO nu förhandlar med sig själva när de först kräver svenska kollektivavtal och sedan säger att om detta inte går så räcker det med villkor i nivå med kollektivavtalen.

– Som förhandlare vet jag att detta är en usel förhandlingsstrategi eftersom du i slutändan inte får vad du begär utan något som är sämre. Jag tycker att det är fel att vi skickar en jurist till referensgruppen. Där borde vi ha en tuff förhandlare, säger han.

Lars Lindgren var den ende i LO–styrelsen som reserverade sig emot inriktningsbeslutet.

Kommunal, som i sitt eget valmanifest kräver svenska kollektivavtal vid upphandling, stöder inriktningsbeslutet. Ingen i förbundets ledning vill kommentera detta utan hänvisar till LO:s ledning.

Ingela Edlund betonar att LO inte ändrat uppfattning om att svenska kollektivavtal ska gälla vid upphandling.

– Men vi vill inte bryta mot lagen. Därför måste vi agera så här, säger hon.