– Lönemässigt har jag förlorat på det här, berättar Marie Strömberg som är arbetsplatsombud i Rockneby hemtjänst.

Tidigare hade hon 76,8 procent fast tjänst men kunde jobba extra i en pool för att komma upp i heltidslön. Den möjligheten finns inte nu och vid 90 procent är det stopp.

Hon säger att grundidén är jättebra, men utförandet har inte funkat så bra. Många kollegor mår väldigt dåligt över den så kallade resurstiden, då man kan få jobba på andra ställen än den egna arbetsplatsen. Att jobba i hemtjänsten om man är van vid boende kan vara svårt, säger hon.

Den som jobbar 50 procent har ingen resurstid, därför har en del valt att gå ner i arbetstid i stället för tvärtom – för att slippa resurstiden.

– Det skulle tagits mer hänsyn till att vi är olika. Det är inte bra för omsorgstagarna heller, det är mycket personal i omlopp nu.

Daniel Modée, Kommunals huvudskyddsombud och vice ordförande för omsorgsektionen i Kalmar, menar att arbetsgivaren är för låst vid att alla måste ha tio procents resurstid och använder det som en pool. Det gör det svårt att ta semester eftersom man ska täcka upp vid plötslig sjukdom.

– Arbetsgivaren vill ha flexibilitet men vi vill styra lite när vi vill vara lediga också.

Hösten 2012 sa Kommunal upp heltidsavtalet med kommunen eftersom medlemmarna var missnöjda. Facket har inte bestämt om de ska skriva under det nya avtalet. En prövotid på fyra månader går ut i mars. Ett team med undersköterskor och chefer ska nu diskutera frågorna tillsammans. Marie Strömberg är med i gruppen och är hoppfull.

– Jag tror ändå på en lösning.

Även personlig assistans och LSS-verksamhet har fått rätt till heltid. Där är heltid 100 procent och enligt Daniel Modée är problemen mer hanterbara där.

– Omsorgsförvaltningen är i grunden en deltidsorganisation. I socialtjänsten har man haft högre tjänstgöring från början. Det är också olika hur tjänstemännen ser på resurspassen. I omsorgen står vi längre ifrån arbetsgivaren.

Men även i socialtjänsten finns problem. En tendens är att personliga assistenter får kortare arbetspass utspritt på flera arbetsdagar, vilket gör att de blir skyldiga arbetsgivaren tid.

– Vi har rätt till heltid men vi har mindre tid att lägga på våra arbetsplatser, det är en knepig ekvation, säger Peter Persson, personlig assistent.

Men han är mest kritisk till att schemaläggningen numera sker centralt. Han tyckte det var bättre när personalen fick lägga schemat själv.

Vill personalen ha heltid?

– Ja, man vill kunna leva på sitt jobb. Bara för att man jobbar i äldreomsorgen ska man inte vara beroende av en man eller fru som jobbar, så det är en stor samhällsfråga. Men det är tveksamt med de här förutsättningarna, säger Daniel Modée, Kommunal.

Steve Sjögren (S) är ordförande i omsorgsnämnden. Han säger att ungefär en tredjedel av de 1 000 undersköterskor som jobbar i omsorgen har erbjudits heltid, resten har fått stanna vid 90 procent av ekonomiska skäl.

– Ambitionen är att alla ska få heltid men jag kan inte säga ett datum. Men vi jobbar med detta hela tiden, vi ska nå dit.

Steve Sjögren känner till att en del personer valt att gå ner i arbetstid till 50 procent för att slippa resurspass.

– Att man får vara flexibel, det är priset för att få heltid. Många är också positiva till att få jobba både i hemtjänst och på boende. Bara man vet i förväg.

Han säger att resurstiden på 10 procent ska utvärderas, men tror inte att den går att komma ifrån.

– Det är en ekonomisk fråga, man får inte ihop det annars. Det är den eftergift man får ge för att få ihop rätt till heltid.

Thomas Tryggvesson, chef för omsorgsförvaltningen, säger att sedan ”heltid” infördes har organisationen utökats med 100 årsarbetare i fasta jobb.