I fjol utredde Försäkringskassan återkrav på mer än 600 miljoner kronor. Men Inspektionen för socialförsäkringen, som är Försäkringskassans tillsynsmyndighet, är kritisk till hur kassan behandlar återkraven.

Målet är att kassan ska handlägga 75 procent av återkravsärenda ska vara handlagda inom 42 dagar. 2013 misslyckades man dock helt med det; endast 50 procent av ärendena handlades inom 42 dagar.

Inspektionens generaldirektör Per Molander skriver:

”Återkravsverksamheten /…/ har haft problem med långa handläggningstider och kvaliteten i besluten. Generellt gäller att återkrav kan skapa svårigheter för de försäkrade, särskilt för ekonomiskt utsatta grupper.”

Inspektionen kritiserar också att Försäkringskassan oftast inte kräver tillbaka felutbetalda belopp under 1 000 kronor. Där saknar Försäkringskassan lagstöd för sin praxis, heter det i rapporten.

År 2013 handlade Försäkringskassan över 60 000 återkravsärenden, av dessa ledde 90 procent till att verket beslutade att den enskilde skulle betala tillbaka de pengar hen fått, det är en ökning med sju procentenheter jämfört med året innan. De absolut vanligaste återkraven gäller föräldrapenning, därefter kommer underhållsstöd och sjukpenning.