Jag tycker att det är under all kritik att man inte höjer a-kassan. Taket i a-kassan har legat på samma låga nivå sedan 2002.
Hyran, maten, elen, försäkringarna, tv-licensen, medicinerna… de fasta utgifterna kostar lika mycket för alla och har höjts under samma tid. Lönerna har också höjts sedan 2002. Det är bara a-kassan som behåller sin dagpenning på max 680 kronor.

Jag förstår inte hur politikerna kan sitta och höja sina egna löner med tusenlappar samtidigt som arbetslösa får gå med samma a-kassa i tiotals år.

Jag har varit medlem i fack och a-kassa sedan 1978. Men det hjälper inte om man blir arbetslös eftersom a-kassan är så dålig och låg som den är i dag.

Kommunal och flera andra fackförbund har infört en inkomstförsäkring för a-kassan för att medlemmarna ska kunna få ut högre belopp från arbetslöshetsförsäkringen under en tid. Men för att få rätt till det måste man göra ett nytt villkor och det är svårt när man är arbetslös. Arbetslösa betalar till a-kassan precis som alla andra men sedan får man inte del av allt som ingår i den. Lägger man till någon del i den försäkring som alla tillhör borde det gälla alla utan att arbetslösa ska behöva göra ett nytt arbetsvillkor.

75-dagarsregeln som regeringen infört för deltidsarbetande är inget annat än idiotisk. Den stjälper dem som försöker arbeta när de får möjlighet och leder bara till att man tvingas tacka nej till jobb. Reglerna i a-kassan behöver snarare bli friare för att uppmuntra människor att ta arbete. Men istället går regelverket åt det andra hållet med allt fler kontroller, som det nya systemet med aktivitetsrapporter som ska lämnas in varje månad. Vad kostar inte det att kontrollera? Det vore bättre att lägga pengarna på att skapa fler jobb. Skärp er!

Kristina Andersson