Skånska Vellinge brukar räknas som en av landets blåaste kommuner. Moderaterna är mer än fem gånger så stora som Socialdemokraterna och har egen majoritet i kommunfullmäktige. Sedan 2010 har kommunen erbjudit hemtjänst enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Tidigare har flera privata hemtjänstföretag varit verksamma i Vellinge, men nu har brukare som har beviljats hjälp med omvårdnad bara Förenade Care att välja på. Alla andra har hoppat av. De styrande politikerna är missnöjda med situationen.

– Det måste finnas flera företag att välja på. Annars är det ingen vits att ha ett valfrihetssystem, säger omsorgsnämndens ordförande Anna Mannfalk (M) till Sydsvenskan.

Nu ska omsorgsnämnden göra en utredning om framtiden för hemtjänsten. I första hand vill Anna Mannfalk locka nya hemtjänstföretag till kommunen genom att förändra ersättningssystemet, men hon är också öppen för att starta ny hemtjänst i kommunal regi.