Hon hade jobbat 75 procent i vården och haft 25 procent sjukpenning i sex år, men Försäkringskassan ansåg att kvinnan kunde jobba heltid på ett optimalt anpassat arbete. Det höll man fast vid även efter att Arbetsförmedlingen bedömt att hennes arbetsuppgifter redan var anpassade efter hennes behov och att hon på grund av smärtproblematik behövde en period av återhämtning för att kunna jobba. Kvinnan beviljades rättshjälp av Kommunal genom LO-TCO Rättsskydd och har nu fått rätt till en fjärdedels sjukersättning i förvaltningsrätten.

– Försäkringskassan ser ofta hellre att man jobbar heltid på Samhall än deltid på sitt nuvarande arbete. De bortser från att många skulle må bäst av att behålla sin ordinarie tjänst på deltid, säger kvinnans företrädare, förbundsjurist Evalena Ödman på LO-TCO Rättsskydd.

Evalena Ödman konstaterar att den här typen av fall ökat sedan reglerna för utförsäkring ändrades 2008. I dag prövas en persons arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden och inte bara mot nuvarande anställning.

– Speciellt inom vårdyrken går det ofta att hitta lösningar för någon som har nedsatt arbetsförmåga. Med hjälpmedel och förstående kollegor kan det vara att föredra framför att jobba på Samhall, där arbetet faktiskt kan vara ganska tungt och mindre lämpligt för en person som har värk i kroppen. Det är viktigt att se till vad som är bäst för varje individ.

De flesta liknande fall som hamnar på LO- TCO Rättskydds bord brukar i slutändan beviljas sjukersättning på deltid, men Evalena Ödman tror att det finns ett mörkertal av personer som inte vill eller orkar överklaga Försäkringskassans beslut.

– Många jobbar nog deltid utan sjukersättning trots att de är för sjuka för att klara en heltidstjänst, då de hellre gör det än att gå över till Samhall.