I Attendos senaste medarbetarundersökning ställs frågor om hur de anställda ser på privat vård och omsorg samt vinster i välfärden.

– Vad har de här frågorna i en medarbetarundersökning att göra? Företaget behöver inte känna till mina politiska åsikter, säger Linda, en av 16 000 svenskar som jobbar för Attendo. Jag har kollegor som känner likadant.

Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, uttrycker sitt ogillande i tidningen Dagens ETC.

– Det är integritetskränkande och i högsta grad politiskt. Attendo hoppas väl få argument för vinster i välfärden som de kan använda mot debattmotståndare.

Attendos informationschef, Charlotte Näsström Morén, tycker att kritiken är obefogad.

– Enkäten är ju både frivillig och anonym, det handlar verkligen inte om åsiktsregistrering. Jag har själv fyllt i den och tyckte inte att det kändes obehagligt på något sätt.

Syftet med frågor om åsikter gällande vinstdrivande vård är att få en bild av hur medarbetarna ser på sin situation i stort.

– Självklart hoppas vi att våra anställda ser ett mervärde i att jobba för ett privat företag, menar Charlotte Näsström Morén.

Hon förnekar inte att frågorna berör en i nuläget het, politisk fråga.

– Det är ingen slump att vi ställer dem just nu. Människor påverkas av medier, och jag vet att många av våra medarbetare känner sig kränkta av debatten om privat välfärd.  Om det visar sig att många är missnöjda med att vara privatanställda måste vi rannsaka oss själva. Då får vi se vad vi kan göra för att ingjuta yrkesstolthet hos dem.

Enkätsvaren har i dagsläget inte kommit Attendo till handa, så Charlotte Näsström Morén kan inte svara på hur resultatet ser ut. Annelie Nordström betvivlar att det blir tillförlitligt.

– Jag tror inte att våra medlemmar litar på att det är anonymt. Många svarar nog som de tror att arbetsgivaren vill, av rädsla att förlora sina jobb, säger hon i Dagens ETC.

Fotnot: Linda är ett fingerat namn.

Frågorna från Attendos enkät

”Hur viktigt är det att kunna välja utförare av vård och omsorg?”

”Vad är din inställning till privat vård och omsorg?”

”Vad är din inställning till vinster i vården?”

Källa: Dagens ETC