Nyligen skrev skolkökskocken Peter Stenfors en debattartikel om den mat som våra barn serveras i skolor (se länk). Låt mig göra en sak alldeles klar. LRF tar inte ställning för den ena eller andra sortens mat. Vi har heller självklart inget emot att människor väljer att äta vegetariskt. Vad än människor väljer att äta kan svenska bönder förse dem med klimatsmarta alternativ.

Men precis som många skolkökskockar tycker LRF det är viktigt att nyansera och ge fler perspektiv på debatten kring vår mats klimatpåverkan. Det är skillnad på grönsaker och grönsaker, på precis samma sätt som det är skillnad på kött och kött. Om den offentliga upphandlingen valde svenska livsmedel i större utsträckning skulle det gynna både den biologiska mångfalden, klimatet och svenska företag.

När kommuner och landsting väljer bort de svenska produkterna påverkar det inte bara kvaliteten på maten som serveras. Det får också konsekvenser för landsbygden. Enligt beräkningar som LRF har gjort skulle 20 000 nya jobb kunna skapas om den mjölk och det kött vi idag importerar istället producerades i Sverige. Inför höstens riksdagsval ställer vi i LRF därför frågan till våra kommun-, landstings- och riksdagspolitiker om de är beredda att ställa krav på att all mat som köps in till skolor, äldreboenden och sjukhus produceras med samma höga krav på miljö och djurhållning som de ställer på den svenska produktionen? Det gäller för grönsaker likväl som för kött. Det skulle ge barn, äldre och sjuka bra och närodlad mat samtidigt som det skapar jobb och är bra för miljön och djuren.

Det här är ett budskap som LRF har spridit under flera år. Vi vet att vi har många allierade i skolköken. Vi hoppas att du Peter Stenfors är en av dem. För vårt mål tycks vara detsamma – att alla som äter maten i skolorna – men också på äldreboenden och sjukhus – ska kunna göra medvetna val och se fördelarna med de svenska råvarorna.

Helena Jonsson,
förbundsordförande LRF