”Låt arbetarkvinnorna få sin sista sommar” står det på ett av plakaten. ”Vi vill ha gehör – stiftelsen förstör” ekar talkören. Det är en grupp kvinnor som protesterar vid August Palms staty utanför LO-borgen i Stockholm.

– Vi vet att Anna Visborg aldrig hade accepterat det här. Det är orättfärdigt. Facket ska väl inte gömma sig bakom Skatteverket utan stå för solidaritet, säger Jane Morén, kommunalare och en av de kvinnor som haft en fristad på Visborgs minne.

Sedan 1928 har behövande ensamstående arbetarkvinnor kunnat hyra enkla sommarhus till reducerat pris på semesterhemmet Visborgs minne i Nacka. Många av kvinnorna som protesterar utanför LO-borgen har tillbringat många somrar på Visborgs minne.

Greta Carlsson är pensionär och tidigare vårdbiträde. Hon har varit på området varje sommar sedan 1958:

– Det luktar inte Anna Johansson-Visborgs anda om det här. De kommer med beskedet mitt i vintern. Nu ska vi flytta. Jag har aldrig hört något liknande.

Bakgrunden är att stiftelsen hyr ut sommarbostäder till starkt reducerade priser till – som ändamålet säger – behövande arbetarkvinnor. Fackligt anslutna LO-kvinnor har företräde. I november förra året kom Skatteverket med ett så kallat ställningstagande till vem som egentligen är att se som ”behövande”. Deras schablonmässiga bedömning var max 178 000 kronor om året. Därtill kan läggas 44 500 kronor per barn. Det ger en månadsinkomst på 14 800 kronor. Har man som ensamstående två barn kan man ha en inkomst upp till 22 250 kronor per månad.

Stiftelsen har valt att gå på Skatteverkets linje och har meddelat de kvinnor med inkomster över gränsen (ca 75 procent av kvinnorna) att de inte längre kan komma ifråga för platserna.

– Det stämmer. Vi informerade kvinnorna redan förra sommaren att Skatteverket såg över vem som skulle räknas som behövande, så det kom inte som en blixt från klar himmel. I slutet av september pratade vi om att de som visste med sig att dom skulle komma att tjäna för mycket skulle vara förberedda. Att det skulle vara oförberett stämmer inte. Vi förstod att det skulle bli låga inkomstnivåer, säger Marie Jokio, Kommunals representant i styrelsen.

Vad säger stadgarna om vilka kvinnor som ska ges plats?

– Stadgarna säger att det ska gå främst till förvärvsarbetande kvinnor ur låglönegruppen. Plus att de ska vara behövande.

Nu hamnar inkomstgränsen för en person under en kollektivavtalsenlig lön – vilka kvinnor är det som ska komma ifråga?

– Det blir nog kvinnor som arbetar till löner utan och under kollektivavtal, kvinnor med ofrivilliga deltider, människor som har sjukpenning, a-kassa eller pensionärer som kan hamna under den nivån.

Som stiftelse är Visborgs minne inskränkt skatteskyldig, vilket betyder att de kan betala lägre skatt. För det krävs att man följer Skatteverkets bedömning av reglerna, annars får stiftelsen högre skatt och kan sannolikt inte fortsätta med den verksamhet man har bedrivit.

Men det finns ingen lagtext om vem som är ”behövande” och Skatteverkets ställningstagande är deras tolkning. Anna Johansson-Visborgs stiftelse skulle kunna begära omprövning hos Skatteverket eller överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Men det tänker man inte göra:

– Varför skulle vi göra det? De här kvinnorna tillhör inte gruppen behövande längre. Hyr vi ut till för många kvinnor som i Skatteverkets ögon inte är behövande måste vi betala skatt så att vi inte kunde ha verksamheten kvar, säger Marie Jokio.

Men om ni begärt omprövning och fått det hade skatten inte påverkats?

– Det vet inte jag. Men nu har vi beslutat att inte göra det. Jag har en egen uppfattning och det är att vi har varit för slarviga under årens lopp. Vi har invaggat de här kvinnorna i en falsk trygghet. Många av dem har fått ha kvar sina saker under vintrarna trots att det handlar om säsongskontrakt. Nu försöker vi räta upp det. Tanken är inte att man ska ha en stuga år efter år efter år.

Kvinnorna som hyrt ute på Visborgs minne kämpar nu för att få en sista sommar tillsammans. Eftersom Skatteverkets besked kom så sent förra året hade ansökningar för säsongen 2014 redan hunnit lämnas in – ansökningar som därefter revs upp.

Att de fått ha kvar sina saker i stugorna under vintrarna och hyrt i många år gör att många känslor är inblandade:

– Vi vädjar till styrelsen att ingen slängs ut utan att vi har sommaren på oss att tömma våra stugor, packa ihop och ta farväl av varandra. De kan väl visa lite barmhärtighet, så bråttom kan det inte vara, säger Jane Morén.

Anna Johansson-Visborg var en facklig och politisk pionjär som arbetade för kvinnlig rösträtt och var med och bildade den första fackföreningen för kvinnor. En av de saker hon lämnade efter sig är semesterhemmen i Nacka.

Huvudman för stiftelsen är fackförbundet Livs, men också Kommunal har en representant i styrelsen. Stiftelsen har varit inblandad i flera skandaler genom åren, bland annat har styrelseledamöter tillskansat sig eget boende genom stiftelsen och den har inte velat följa stadgarna som säger att kvinnorna ska ha representation i styrelsen.