Det var via sin privata arbetsgivare som hon gick utbildning hos Medlearn. Bara några månader tidigare hade hon gått en annan utbildning genom kommunen men inte fått några betyg eftersom hon knappt deltog i undervisningen. Läraren som gav henne underkänt menar att kunskap­erna i svenska var så dåliga att hon inte kunde tillgodogöra sig undervisningen.

Den anställdes chef Lena Slotte och Linda Wikman på Stockholms stads äldreförvaltning gjorde för två veckor sedan en anmälan till Skolinspektionen. De är överens om att det är orimligt att klara utbildningen på så kort tid, särskilt med så låga kunskaper i svenska.

– Jag pratade med en annan skola som sa att eftersom det är så många som är språksvaga så läser de 50 poäng per termin, för att alla behövde göra allting muntligt hela tiden. Och så har vi Medlearn där en person med samma dåliga språkkunskaper läser 1050 poäng på fyra månader, säger Linda Wikman.

Hon har även granskat Medlearns prov och jämfört med prov i samma kurs från två andra utbildningsanordnare och anser att de är ”extremt lätta”. KA har tagit del av ett prov från Medlearn och kan konstatera att det mest består av flervalsfrågor. Många är enkla även för den utan vårdbakgrund.

Det här är inte det enda fall som Serafens chef Lena Slotte har reagerat på. Hon har flera anställda som när de inte har klarat den utbildning som Stockholms stad erbjudit, hoppat på en annan utbildning genom en privat arbetsgivare och fått betyg snabbt, trots dåliga språkkunskaper.

– Vi har också de som har gamla betyg från andra skolor och har varit undersköterskor i många år och vi förstår inte hur, för språkkunskaperna finns inte. Vi tar inte längre in praktikanter från Medlearn eller Kompetensutvecklingsinstitutet och jag är väldigt tveksam även till att anställa personer med betyg därifrån, säger Lena Slotte.