Enligt Medlingsinstitutets sammanställning fortsätter löneskillnaden mellan kvinnor och män att minska sedan 2005. Men fortfarande värderas kvinnodominerade yrken och branscher lägre än männens.

Trots att löneskillnaderna minskar är inte Sverige särskilt mycket bättre än snittet i EU.

Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat tjänar kvinnorna i genomsnitt 16 procent mindre än männen i EU–länderna. I Sverige är skillnaden 15,8 procent.

Störst är skillnaden i Estland (27 procent) Österrike (23,7 procent) och Tyskland (22,2 procent). Minst skillnad är det i Slovenien (2,3 procent), Polen (4,5 procent) och Italien (5,8 procent).

Det betyder inte att Slovenien, Polen och Italien är de mest jämställda EU–länderna. Skillnaden beror till stor del på kvinnors sysselsättningsgrad. Eurostats statistik visar att i länder med högre sysselsättningsgrad för kvinnor, som i Sverige, ökar löneskillnaderna. Det förklaras med att kvinnor till stor del arbetar inom branscher och yrken som värderas sämre än männens.

I länder där det är färre kvinnor som arbetar är de i större utsträckning högutbildade och högavlönade.

Eurostats statistik över kvinnors sysselsättningsgrad visar att Sverige har den högsta andelen bland EU–länderna (71,8 procent). Snittet för alla EU–länder är 58 cirka 58 procent. Lägst sysselsättningsgrad för kvinnor har Malta (41 procent).

Inom den grupp av fem länder som har högst sysselsättningsgrad för kvinnor (över 70 procent) har ungefär samma löneskillnad mellan kvinnor och män, av dessa länder löneskillnaden lägst i Sverige.