Kommunal Rättvik har i flera år kämpat för barnsomsorg för föräldrar med obekväma arbetstider. Nu tyder allt på att de åtminstone vunnit en delseger. En förskola kommer att ha öppet från fem på morgonen till elva på kvällen från och med 1 augusti. Sektionsordförande Erja Eloranta är glad att fackets kamp gett resultat.

– Formellt klubbas det igenom 11 februari. Det råder politisk enighet kring beslutet, mycket tack vare en enkät som kommunen skickade ut till alla med barn upp till tolv år. Det var fråga om 550 enkäter, och över 80 föräldrar svarade att de behöver barnsomsorg på obekväma tider, så behovet är bevisat.

Helt nöjd är hon dock inte förrän förskolans öppettider utökats ännu mer.

– Många av Kommunals medlemmar jobbar varannan helg, så det finns ett stort behov av barnomsorg även på helger. Likaså nätter. Eventuellt kommer det åtminstone kunna ordnas så att kommunanställda dagbarnvårdare kan vara verksamma helger och nätter.

En som aktivt engagerat sig i frågan är Anna Ek, som arbetar i hemtjänsten och har två barn i förskoleåldern.

– Min sambo kör lastbil och jobbar också utanför förskolans öppettider, det blir svårt när våra pass krockar. Jag vet många timvikarier som tvingas tacka nej till jobb för att de inte kan ordna barnpassning. Det är dåligt av kommunen att inte kunna lösa problemet. Men nu har vi i alla fall kommit en bit på vägen.

Att det varit så svårt att övertyga politikerna om att utökad barnomsorg behövs tror Anna Ek är en kostnadsfråga. Många har hävdat att det är riskfyllt att satsa pengar på förskoleplatser som kanske inte fylls.

– Enkäten hjälpte till, men jag tror behovet är ännu större än den visar. Jag vet flera som inte brytt sig i att fylla i den, för att de automatiskt struntar i tråkiga kommunpapper.

Dessutom är hon skeptisk till föreställningen att det skulle bli en stor utgift.

– Hur mycket kostar det inte när folk inte kan jobba fast de vill? Då måste ju kommunen betala ut mer ekonomiskt bistånd istället.

Anna Ek berättar att flera grannkommuner har barnsomsorg på obekväma tider.

– Dygnet runt- öppna förskolor skulle kunna bli en ekonomisk vinst för Rättvik genom att kommunen då blir mer attraktiv att flytta till