Kommunals valplattform innehåller sex punkter: Ökad bemanning inom barn– och äldreomsorg, rätt till heltid, rätt till barnomsorg även kvällar, nätter och helger, fler ungdomar med fast jobb inom välfärden, höjt tak i a–kassan och tredelad föräldraförsäkring.

Utifrån denna valplattform har förbundet valt att fokusera på frågor kring välfärden.

– Vi vill driva våra frågor ur ett medborgarperspektiv. Medborgarna längtar efter bättre barnomsorg på tider de behöver den för sina barn. Och de längtar efter en bra äldreomsorg till sina föräldrar. Men då krävs också bra villkor för de kommunalare som arbetar med att ge denna välfärd, säger Annelie Nordström.

Hon deltog på fredagen i Kommunals valkonferens med valledare från förbundets avdelningar. De planerade arbetet inför vårens val till EU–parlamentet och höstens val till riksdag, kommuner och landsting. Målsättningen är att få medlemmarna att rösta och att Kommunals krav ska påverka partiernas egna vallöften.

Valplattformen inför EU–valet beslutas av Kommunals styrelse på tisdag nästa vecka.

Annelie Nordström sa vid konferensen att medborgarperspektivet är ett bra sätt att få större genomslag för förbundets krav inför höstens val.

– Bättre resurser till välfärden berör ju inte bara dem som arbetar inom barn– och äldreomsorgen. Även andra behöver ju bra välfärd, fortsatte hon.

För att konkretisera kraven ytterligare har förbundet tagit fram fem paket för bättre välfärd med ökad bemanning och mer resurser.

  • Tryggare äldreomsorg. De som har fyllt 90 år ska ha rätt till plats på äldreboende med service dygnet runt. Bättre medicinsk kompetens kring äldre med stora vårdbehov. Stimulera till kontinuitet inom hemtjänst för att undvika att äldre måste möta för många nya ansikten. Ökade resurser för utbildning till jobb inom äldreomsorgen.
  • Bättre barnomsorg. Skollagen måste erbjuda barnomsorg när föräldrarna behöver den. Omfördela resurserna till förskolor med längre öppettider. Barn ska antas på gemensam kö i kommunen. Säkra bemanningen med en personal per fem barn, förskolor ska öppnas där det behövs.
  • Rätt till heltid. Nya tjänster inom kommuner, landsting och deras bolag ska vara heltidstjänster. Ställ krav i upphandlingar om rätt till heltid där så är möjligt. Inför en Stefan Löfven–peng till kommuner och landsting som inrättar heltidstjänster.
  • Bättre mat. Odla ekologiskt och handla närodlat där så är möjligt. Undvik uppvärmningar av maten. Stimulera till goda matupplevelser.
  • Trygghet vid upphandling. Ställ krav om övertagande av personal vid upphandling. Kräv kollektivavtal vid upphandling.

Annelie Nordström berättade att de fem kravpakteten har överlämnats till Stefan Löfven när han förra veckan besökte Kommunal.

Enligt henne antecknade han intresserat. Men hon tror inte att han kommer att gå med på alla kraven.

– Svårast blir det att få igenom kravet om rätt till heltid. Jag tror aldrig att jag kommer att få honom till att ställa upp på det kravet som ett löfte i valrörelsen. Men vi ger oss inte, vi kan också driva kravet lokalt i kommuner och landsting, säger Annelie Nordström.

Kravet får stöd av Vänsterpartiet, som också ställer upp på LO:s alla krav från sin kongress, utom en tredelad föräldraförsäkring.

Annelie Nordström säger att Kommunal gärna har kontakt i valrörelsen med Vänsterpartiet och eventuellt andra partier som stöder förbundets krav, utom Sverigedemokraterna.

– Men det är med Socialdemokraterna vi har vår fackligt–politiska samverkan, förklarar hon.