Efter snart åtta år med en borgerlig regering satsar LO på en ny giv valåret 2014. För första gången presenterar LO och de 14 LO-förbunden en gemensam politisk plattform. LO:s ledning poängterar att det inte är LO som går till val men att det är organisationens sak att lyfta de frågor som medlemmarna anser vara viktiga.

– Vi har två viktiga uppdrag. Vi ska göra Europa rödare och vi ska byta regering i Sverige, konstaterade LO:s Tobias Baudin i inledningstalet på LO:s valkonferens.

LO har förpackat delar av de krav som organisationen redan kämpar för i valplattformen. Det är inga nyheter eller nya krav som presenteras, snarast ska den mobilisera de fackligt aktiva av LO-förbundens 1,5 miljoner medlemmar.

Plattformens innehåll kan sorteras under rubrikerna full sysselsättning, ett bättre arbetsliv och en bra och utvecklad välfärd.

Det handlar bland annat om rätt till heltid, där LO menar att politiker i stat, kommun och landsting måste gå före. Att ändra lagen om anställningsskydd för att minska de tillfälliga anställningarna som i dag kan staplas på varandra under lång tid. Att höja tak och ersättning i a-kassan och se till att fler omfattas av en arbetslöshetsförsäkring är en annan punkt. I plattformen finns däremot inget om hur mycket taket bör höjas eller hur hög ersättningen ska vara.

– A-kassan fungerar inte men vi vill ändå inte bara ha en valrörelse som pekar på problem. Vi vill ge ett hopp till våra medlemmar att det går att staka ut en ny politik. En valrörelse i en stämning av att Sverige kan bättre än så här. Att det går att göra saker annorlunda, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Det ska byggas fler bostäder, satsas på infrastruktur och skola, om LO får vara med och bestämma. I plattformen konstateras att välfärden behöver mer resurser och att vinstdriften i välfärden ska stoppas. Beslutet om vinster i välfärden ligger fast sedan LO-kongressen och den linje som LO arbetade fram utifrån det.

”Snart är det över för er” var Baudins budskap till de företag som bara är i välfärden för att tjäna pengar, när han talade för de 500 fackligt aktiva på valkonferensen. På pressträffen efteråt var budskapet inte fullt lika skarpt. Där medgav han att LO:s förslag betyder att vårdbolag precis som idag kan fortsätta plocka ut vinst ur välfärden:

– Ja, det betyder det. Men då får politikerna stå upp för det gentemot väljarna. Vi öppnar för möjligheten att man kan göra avsteg från non profit från kommuner och landsting om man beslutar sig för det. Men då hamnar beslutet och ansvaret där det hör hemma – hos politikerna, säger Tobias Baudin.

LO pekar på det unika med en valplattform och på en ny självständighet gentemot Socialdemokraterna. Samtidigt är målet att få medlemmarna att rösta på S. Baudin eldade ombuden till att gå ut på arbetsplatserna, söka upp och ringa upp medlemmar och arbetskamrater:

– Om vi alla gör det jobbet får vi en ny regering och en ny politik och vi kommer att få en svetsare som statsminister!

Det vill säga den gamle svetsaren Stefan Löfven, tillika tidigare IF Metallordförande och numera partiledare för Socialdemokraterna.