Budskapet i den digitala satsningen är att få stöd för ” ett maktskifte i Europa”. Kampanjen inleds den 14 februari.

Det är färre som röstar i EU–valet än i riksdagsvalet. Detta drabbar i första hand Socialdemokraterna som har lägst andel partisympatisörer som röstar i valet till EU–parlamentet. Endast hälften av S–väljarna i riksdagsvalet röstade i det senaste EU–valet, 2009.

– Många av våra väljare vill markera sitt motstånd mot EU genom att inte rösta, säger valgeneralen Jan Larsson.

Det vill han ändra på i årets val den 25 maj. Socialdemokraterna i Europa känner medvind och har förhoppningar om att bli största partigrupp i parlamentet. I så fall skulle den borgerliga dominansen där brytas för första gången på 15 år.

– Det kan vara just de mandat Socialdemokraterna får i Sverige som kan vara avgörande för att vi ska kunna bryta högerstyret, sa han vid en pressträff på måndagen.

Socialdemokraterna har förlorat röstandelar i varje EU–val sedan 1995 då partiet fick 28,1 procent av rösterna. I det senaste valet 2009 fick S 24,4 procent av rösterna.

Målsättningen i årets val är att få minst 25 procent av rösterna vilket skulle ge minst samma antal mandat som förra gången, och kanske ett mandat till.

Partiet hoppas kunna öka intresset och väcka engagemanget inför EU–valet genom att lyfta fram de värderingar som skiljer partierna åt i parlamentet.

Marita Ulvskog, som sitter i EU–parlamentet för S, sammanfattade valplattformen i tre punkter; Fler jobb, Ordning och reda på arbetsmarknaden med kollektivavtal och utan social dumping samt ansvarsfull klimat– och miljöpolitik.

Samtidigt som valrörelsen nu börjar dra igång så pågår arbetet för fullt i EU–parlamentet.

Marita Ulvskog berättar att inom kort ska parlamentet ta ställning förslag om att undanta småföretag från de arbetsmiljöregler EU har bestämt.

– Vi Socialdemokrater gör allt för att stoppa förslaget. Förlorar vi mot den borgerliga majoriteten i omröstningen kanske vi kan riva upp beslutet efter EU–valet om vi då har lyckats bli den största partigruppen, säger hon.