Det råder brist på personal inom barnomsorgen i Skellefteå. Vikarier och timanställda har använts för att klara verksamheten där personal har saknats.

Vid den senaste sammanställningen för ett helt år, 2012, har Skol– och kulturkontoret haft en kostnad för vikarier som motsvarar 100–110 årsanställda inom förvaltningen, berättar tidningen Folkbladet.

Ändå har det vid flera tillfällen saknats personal. För att lösa problemet presenterade tjänstemännen i Barn– och grundskolenämnden ett förslag om att inrätta vikariepooler med 30 visstidsanställda.

Men politikerna i nämnden körde över sina tjänstemän. Beslutet blev istället att tillsvidareanställa minst lika många personer. De kommer inte att placeras i någon pool utan kommer att bli anställda vid ett rektorsområde eller inom en del av ett rektorsområde.

Som resurspersoner kommer dessa tillsvidareanställda att veta sina arbetstider men inte alltid vilken förskola eller avdelning de ska arbeta på.

– Men de vet att arbetet ska utföras inom ett begränsat rektorsområde, det kanske handlar om 3–4 avdelningar, säger Håkan Nilsson.

Han visste inte vad politikerna planerade.

– Jag visste bara att nämnden skulle diskutera tjänstemännens förslag.

Håkan Nilsson är mycket nöjd med nämndens beslut som han ser som en facklig seger.

– Vi har under lång tid sagt till nämnden att den borde ha fler tillsvidareanställda istället för vikarier och tillsvidareanställda. Därför tycker jag att det var ett mycket klokt beslut nämnden fattade.

Han berättar att många av dem som nu anställs ändå hade blivit anställda under året tack vare LAS–regeln om att tillfälliga anställningar eller vikariat automatiskt omvandlas till fast anställning efter två år inom en femårsperiod.

– Det var klokt att anställa dem redan nu. Jag tror att kommunen sparar några miljoner på att det blir färre vikarier och timanställda, säger Håkan Nilsson.

Han säger att detta inte kommer att lösa personalbristen med tanke på att det totala antalet vikarier i verksamheten motsvarar cirka 100 årsanställda.

– Förhoppningsvis kommer fler av dem att få tillsvidareanställningar senare när kommunen utvärderat resultatet av de anställningar som det nu har beslutats om, säger Håkan Nilsson.