Sedan principbeslutet 2005 om att det måste vara minst en sjuksköterska i ambulansen blir det allt vanligare att arbetsgivarna ersätter ambulanssjukvårdarna med sjuksköterskor. Men Västerbottens läns landsting väljer alltså en annan väg och har sedan i höstas provanställt fyra undersköterskor med bakgrund inom akut- eller intensivvården.

– Jag trivs jättebra, säger Per Lundh. Den stora skillnaden här är att man bara har en patient att fokusera på. Och sen att man hjälps åt väldigt mycket, förutom att sjuksköterskan är ansvarig för patienten. Det handlar mycket om att stötta sköterskan i de åtgärder vi gör.

Två av undersköterskorna fick gå en specialkurs i prehospital sjukvård innan de fick jobbet, annars anses den undersköterskeutbildning man har tillsammans med erfarenheten av att ha arbetat länge räcka.