LÄS OCKSÅ: Olika villkor för kräksjukeledigt 
(aktuell artikel från december 2015)

 

LÄS OCKSÅ: Kräksjukeledigt gäller omedelbart

 

Orsaken är att man i vissa fall kan behöva vara hemma 24-48 timmar efter att man blivit friskförklarad för att inte smitta andra. I de fallen kan arbetsgivaren inte tvinga den anställda till fortsatt sjukledighet, i stället blir den anställde avstängd med stöd av en paragraf i det centrala avtalet. Avstängning som alltså sker med full lön.

Egentligen ska arbetsgivare och fack komma överens om varje sådan enskild avstängning för sig, men de centrala parterna SKL och Kommunal har nu kommit överens om att sådana överläggningar inte behövs, eftersom det skulle bli för ”administrativt betungande”. I stället har man alltså fattat en principöverenskommelse om att tillåta avstängningar med full lön, om ledigheten inte överstiger 48 timmar.