Avtalet gäller omkring 4000 av Kommunals medlemmar, de flesta arbetar på gruppbostäder. Bland dem har missnöjet varit stort med att nattpassen inte räknats som arbetstid. För den som arbetat heltid kan det ha innebära ytterligare åtta nätter med sovande jour på jobbet.  För de nätterna gäller jourersättning på drygt 40 kronor i timmen.

– Nu kan du byta de pengarna mot en kompensationsledighet i stället för att kunna minska tiden på arbetsplatsen. Vi har gjort ett värde där varje jourtimma som ligger utlagt i ett schema ger det 15 minuters arbetstidsförkortning eller 30 minuter om det är helg, säger Kommunals ombudsman Liza di Paolo Sandberg.

Det betyder att om man haft åtta timmar jour på en natt ger det två timmars arbetstidsförkortning nästa schemaperiod. Det kan ge en artbetstid på 35 timmar istället för 37 timmar.

Om du går in och arbetar under jouren utgår övertidsersättning. Liza di Paolo Sandberg framhåller att den redan tidigare går att ta ut i tid.

Hon lyfter också fram att fack och arbetsgivare ska se över hur jour används. Och att det viktigt att på arbetsplatserna följa upp avtalets nya regler.

– Vi är nöjda, de i delegationen som arbetar på gruppbostäder tycker att det här är bra. Nu är det upp till dig själv att välja hur du ta ut det. Men vi tror att det kräver mycket information, säger Liza di Paolo Sandberg

Värdet av ersättningarna i avtalet höjs med 6,8 procent. OB-ersättningen ökar i två steg, den 1 november 2014 och 2015.

Lägstalönerna för utbilade höjs också med 1 700 kronor.

– Vi nöjda med det avtalet som vi nu har tecknat. Det är bra att vi har fått samma löneökningar som vi har fått på andra områden, om man jämför med den offentliga sidan. Och att vi fått upp lägstalönerna till 1 700 kronor så de följer krontalsbeloppet. Utifrån konkurrensneutraliteten tycker vi att det är bra, säger Liza Di Paolo Sandberg, ombudsman på Kommunal.

Men i kommun och landsting höjs lägstalönen för outbildad med 1 360 kronor. I det här avtalet med Vårdföretagarna är höjningen 1 160 kronor.

– Den höjs med 6,8 procent. Och vi har ju det här sabla märket att förhålla oss till, säger Liza Di Paolo.

Märket sätts av industriavtalet styr avtalsvärdet för andra branscher.

Det nya avtalet ger rätt till 180 dagars föräldralön där arbetsgivaren betalar ytterligare tio procent utöver de 80 procent som ingår i föräldraförsäkringen.

Kommunal kom nyligen med en rapport om att visstidsanställningar är vanligare i privat vård och omsorg än i kommunal. Sedan i fjol kan man enligt avtalet inte vara visstidsanställd mer än tre år, sedan ska tjänsten bli fast. I år krävde Kommunal en maxgräns på två år, men fick inte gehör.

För att begränsa andelen visstidsanställningar ska nu Kommunal och Vårdföretagarna kartlägga läget och analysera det i en arbetsgrupp. Kommunal gör även detta med SKL.

Samtidigt ändrades undantaget från LAS (Lagen om anställningsskydd). Tidigare gällde inte företrädesrätten vikariat kortare än 14 dagar, nu undantas även allmän visstidsanställning.

Nytt är också att den som enligt LAS konverteras till en fast tjänst har möjlighet att avstå den rätten i sex månader. Det ska i så fall ske skriftligen.

Kampen mot delade turer gav en skrivning om att man ska sträva efter arbetstiden ska vara sammanhållen. Samma gäller för kommun och landsting.

Avtalet med Vårdföretagarna bransch E löper från 1 november 2013 till 30 november 2016. Medellönen är 23 700 kronor.