För många städare är bytet av arbetsgivare när städningen läggs ut på entreprenad, från kommunen till ett privat städbolag, inte enbart ett byte av arbetsgivare. Det innebär ett helt annat avtal. De privata avtalen har sämre villkor för uppsägningstid och semester och inte heller något förskottssystem för lön eller semester.

I Ronneby har den borgerliga majoriteten beslutat att lägga ut städet och ISS vann upphandlingen. Oron har varit stor bland personalen på grund av försämrade villkor och eventuella uppsägningar, eftersom kommunen i samband med upphandlingen dragit ned på städtiden.

Av de 66 städarna har 47 tackat ja till att gå över med sin anställning till ISS från årsskiftet, då företaget tar över städningen. Det betyder att alla sannolikt kan stanna kvar.

– Det känns skönt att veta att det förmodligen inte blir några uppsägningar på ISS. Nu ska vi se hur vi kan lösa det för dem som valt att stanna kvar i kommunen. Städet försvinner ju, men det finns de som har dubbla kompetenser som undersköterska eller kokerska, säger Tina Walter, ordförande för Kommunal i Ronneby.

ISS träffade de 47 städare som valt att gå över vid ett informationsmöte i onsdags. Där fick de höra att det inte ser ut att bli någon övertalighet och hur förhandlingarna mellan ISS och Kommunal gått.

– I stället för att städarna går på sitt gamla avtal i ett år och sedan går in det nya kollektivavtalet har vi förhandlat fram en enhetlig lösning från dag ett, säger Patrik Frank, jurist på ISS.

Kommunal och ISS har kommit överens om ett så kallat inrangeringsavtal, som gäller från första anställningsdagen i ISS. Avtalet betyder att städarna kan ta med sig upp till 25 sparade semesterdagar in i ISS. Dessutom kompenseras alla städare som är över 40 år och därigenom haft rätt till 31 eller 32 semesterdagar inom kommunen. I det privata avtalet är det 25 dagar som gäller för alla, men nu kompenseras de som haft fler dagar med en löneökning motsvarande 3,1 procent så länge som de är anställda i ISS. På en lön på 20 000 kronor ger det ca 600 kronors löneökning per månad.

– Det är okej att vi får ut det i lön, de kunde lika gärna ha sagt blankt nej. Nu får vi en viss kompensation för våra dagar och det är positivt, säger Hanni Huusfeldt, en av de städare som går över till ISS.

Oron över att glappet mellan löneutbetalningarna skulle ställa till problem har försökt lösas genom att alla har möjlighet att ta ut ett förskott på lönen. Summan kan sedan betalas in under ett års tid. Samma modell gäller för semesterdagar som ännu inte arbetats in.

– Det är en bra idé även om det inte räcker så långt. Vi får låna 4500 kronor, jag har en hyra på 4600 kronor… För den som är ensamstående blir det knapert ändå, även om det förstås är bättre än ingenting, säger Hanni Huusfeldt.

19 städare har valt att stanna kvar med anställningen i Ronneby kommun. De flesta av dem är över 57 år och har arbetat längre än tio år i kommunen, vilket ger dem en uppsägningstid på 12 månader. Hade de gått över till ISS och det privata avtalet hade uppsägningstiden stannat på sex månader. Några ligger runt pensionsåldern och ett par är föräldralediga, sjukskrivna eller tjänstlediga för studier.