– Det som Samhall gör kan jag inte tycka något om, de gör ett bra arbete med funktionshindrade. Men när de får lov att gå in och konkurrera ut frisk och arbetsför personal blir det konstigt, säger V-städs vd Roger Månsson.

Han tror att Samhall kommer bli en allt större aktör inom kommunal städverksamhet och befarar att privata företag inte har en chans i framtiden.

– Man kan fundera över om inte privata företag tvingas lämna in i den här branschen, säger han.

Tidigare i år tog Samhall över delar av städningen i Stenungsund.

Samhall vann upphandlingen i Alingsås med ett årspris som enligt Månsson ligger mellan fyra och fyra och en halv miljon kronor lägre än V-städ.

– De erbjöd lägsta möjliga pris på 220 kronor per timme och bland våra städare finns löner på 130-140 kronor/timme, och sen sociala avgifter på det. Det blir inte mycket kvar.

Lägger man på sociala avgifter på drygt 30 procent kommer man upp i en timkostnad på drygt 170 kronor. Lönen på 130-140 kronor/timme motsvarar en månadslön på cirka 21 800 kronor.

De cirka 60 städare på V-städ som berörs får söka sig om efter andra jobb. Städföretaget har inget att erbjuda i Alingsås i vart fall. Vissa har fått frågan om de kan tänka sig jobba för V-städ på någon annan ort, enligt Roger Månsson.

– Städbranschen är regionbunden. Men om vi ser någon möjlighet att återanställa dem kommer vi givetvis att göra det.

Ser du något behov av att ändra på regelverk kring upphandling så att sådana här situationer inte ska uppstå?

– Det är helt och hållet ett politiskt beslut.

De anställda har erbjudits stöd och coachning med hjälp av den så kallade omställningsförsäkringen.