För några veckor sedan genomförde polisen en razzia mot hemtjänstföretaget Jome Omvårdnad i Södertälje. Ett flertal personer har häktats, alla för ekonomisk brottslighet. Fusket ska ha gått till så att biståndsbedömare lurats att besluta om hemtjänst och sedan har insatserna inte utförts.

Som KA tidigare berättat ökade hemtjänsttimmarna dramatiskt när LOV infördes i mars 2012. Det var framför allt hos brukare som blev vårdade av anhöriga som ökningen ägde rum. En utredning visade att 24 procent av personalen i den privata hemtjänsten var anhöriganställda och i våras förbjöd kommunen anhöriganställningar.

Förbudet kom till dels för att man misstänkte att hjälpbehovet överdrevs, men också för att det är svårt att få insyn i företagen och kännedom om de anställdas villkor. Man såg att utbildningsnivån hos de anhöriganställda var lägre och att de jobbade för långa dagar.

Jome Omvårdnad fortsatte ändå att ha anhöriganställningar. Fusket som brukare, anställda och företagsledning misstänks för ska till stor del ha skett inom de anställningarna.

Södertäljes socialdirektör Gilda Johansson utesluter inte att det kan finnas fler företag som har fuskat. Hon tror också att det är fler företag som har struntat i förbudet.

– Jag skulle tro att det kan vara ett 10-tal företag som har fortsatt ha anhöriganställningar, säger hon.

Just nu håller Södertäljes jurister på att undersöka om det skulle vara möjligt att avtala om att personal i LOV-företag måste registreras hos kommunen. Det skulle göra det enklare att upptäcka anhöriganställningar.