Som KA har berättat så begränsar flera kommuner i Stockholms län nu anhöriganställningar eftersom man ser problem. I Stockholms stad pågår diskussioner, och Hossein Ahmadian som är enhetschef för hemtjänsten i Rinkeby-Kista har i flera år försökt få politikerna att se problemen med anhöriganställningar. Han menar att det är svårt att ha insyn i verksamheten och att anställningsformen riskerar att låsa fast de anhöriga vid hemmet. Andra tjänstemän berättar att de anhöriganställda sällan deltar i utbildningar och att de får signaler om att de anhöriganställda har dåliga arbetsvillkor.

 

Joakim Larsson (M) är äldreborgarråd i Stockholms stad. Han håller med om att det finns problem med anställningsformen och säger att det har kommit sådana signaler från flera stadsdelar.

– Ursprungligen är det så att vi från brukarens sida har velat ha möjligheten att man ska kunna bli vårdad av en nära anhörig. I vissa sammanhang kan det nog vara bra, men sen har vi sett de här effekterna som gör det väldigt tveksamt om det ska inrymmas inom hemtjänstbegreppet, säger Joakim Larsson.

Stockholms kommer nästa år införa ett nytt ersättningssystem för hemtjänsten och börja med elektronisk tidsregistrering. I samband med det så kommer det troligen bli en förändring av villkoren för anhöriganställningar, säger Joakim Larsson.

– Med den här tidsregistreringen så tror jag att det kommer bli svårt att inrymmas inom själva hemtjänstsystemet, eftersom man ska redovisa utförd tid. Det kan vara svårt att skilja ut vad som är hemtjänst när man bor ihop, säger han.

Joakim Larsson ser i stället framför sig att den som vill vårda en anhörig kan få det så kallade hemvårdsbidraget, som uppgår till några tusenlappar i månaden som stöd.

Det är alltså inte jämförbart med att ha en anställning?

– Det är viktigt att inse att många hamnar i ett läge där man kan lösa mycket av omsorgen i hemmet och då är någon form av ersättning rimligt. Men det vi pratar om här är ju en heltids- eller deltidsanställning och då måste man inrymmas i de krav som ställs på utföraren. Där ser vi att det finns luckor, i sådant som kompetensutveckling som vi ställer krav på.

Tjänstemän i flera kommuner som KA har pratat med menar att anhöriganställningar är en lönsam affär för företagen och Hossein Ahmadian menar att vissa företag med många anhöriganställda snarare har en ”penningförmedling” än ett omsorgsföretag Joakim Larsson säger att de har fått sådana signaler.

– Det har kommit upp några sådana fall under vår kvalitetsinspektion.

Sedan LOV infördes i Stockholms stad så har antalet anhöriganställningar i privata företag ökat kraftigt – från 281 stycken 2009 till 725 2012. Joakim Larsson tror att det beror på att ersättningssystemet som de har i dag gör att det är enkelt och lönsamt att ha många anhöriganställda.

– Det har varit väldigt svårt för oss att följa upp det här. Vi har också sett ett antal fall där det inte har varit korrekt och där vi har fått ifrågasätta det. Då måste man sätta detta under lupp. Äldreförvaltningen kommer återkomma om detta i början av nästa år, säger Joakim Larsson.