Det visar en rapport från AFA Försäkring, det bolag som har hand om många anställdas avtalsförsäkringar.

Långvarig sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är vanligaste bland dem som arbetar i vård, skola och omsorg. Vanligaste diagnoserna är depression, ångest och stress. Kvinnor sjukskrivs oftare än män för reaktion på svår stress. Det som i dagligt tal kallas utbrändhet är däremot en mer sällsynt orsak till sjukskrivning.

Sjukskrivningar på grund av psykisk diagnos minskade i mitten av 2000-talet. Men från 2009 ökade antalet igen.

De som oftast drabbas av långvarig sjukskrivning på grund av psykiska diagnoser är de med ”övrigt industriellt arbete”, följt av sjukgymnaster och andra som har ”övrigt arbete inom hälso-, sjukvård, vård- och omsorg”. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare utsätts för den tredje största risken. Risken att drabbas är störst för kvinnor.

AFA försäkrar anställda på hela arbetsmarknaden. Av de som sjukskrevs 2010 -2011 hade 30 procent av kvinnorna och 16 procent av männen en psykisk diagnos. Vanligare var bara sjukskrivningar på grund av sjukdomar i rörelseorganen.