Stefan Löfven anklagar regeringen för att montera ned den svenska modellen. Nu lovar han att, om han blir statsminister, se till att kollektivavtalens ställning stärks.

– Det kan inte uttryckas nog klart. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Punkt slut!

Så sent som i går kväll hade han istället velat säga att rimliga villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad.

– Nej, det stämmer inte. Vi är överens om att det är svenska kollektivavtal som ska gälla, betonar Stefan Löfven.

Men Karl-Petter Thorwaldsson bekräftar att det fanns en oenighet om formuleringen.

– Partiet hade fastnat på att i upphandling är det bara tillåtet att ställa krav om villkor enligt kollektivavtal. Inte kollektivavtal i sig. Men vi lyckades bli överens. Det är jag väldigt glad för. Nu kan vi säga till våra medlemmar att Socialdemokraterna i alla lägen står upp för de svenska kollektivavtalen. Det gör valrörelsen enklare för oss.

Stefan Löfven instämmer och betonar att svenska kollektivavtal ska finnas med som krav vid upphandling om han får bestämma. Han är därför beredd att också lova att anta FN-organet ILO:s konvention 94 om att offentliga myndigheter är skyldiga att vid upphandling se till att entreprenörer följer lagar och kollektivavtal på orten.

Karl-Petter Thorwaldsson berättar om hur han på arbetsplatser över hela landet ser bevis på hur illa människor från andra länder behandlas.

– Ta till exempel vid kajen i Sölvesborg. Dit kan det dagligen komma upp till 200 långtradare som körs av förare med usla villkor. De är inga onda människor utan föräldrar som har rätt till samma villkor som vi har. Effekten av Lex Laval kan inte underskattas. Den måste rivas upp.

Stefan Löfven tycker att regeringen omedelbart borde se till att lagen rivs upp.

– ILO och Europarådet har konstaterat att lagen strider mot fackliga och mänskliga rättigheter. Riksdagen har redan uppmanat regeringen att se över lagen. Det skedde 2011. Ännu har inget hänt.

Om han blir statsminister lovar han att se till att Lex Laval rivs upp vad EU än säger om saken.

– Vi har från början tyckt att Lex Laval är fel och nu har vi stöd av ILO och Europarådet i frågan. Regeringen har skrivit en lag som strider mot de fackliga och mänskliga rättigheterna.

Stefan Löfven, tidigare ordförande i IF Metall, verkar närmast upprymd av att partiet nu ska profilera sig på krav mot social dumping.

– Vi står upp för den svenska modellen. Det ska vi göra i Europaparlamentsvalet och i riksdagsvalet nästa år.

I bakgrunden står Byggnads ordförande Johan Lindholm och lyssnar belåtet. Byggbranschen är en av de värst drabbade i Sverige när det gäller social dumping.

– Det känns väldigt bra att det kommer en så kraftig och tydlig markering från politiskt håll för att ändra på det, säger han och rättar till den röda bygghjälmen.

Flera av de utländska byggnadsarbetare som egentligen arbetar vid byggarbetsplatsen lämnade oroligt området när det skulle bli pressträff.

De har inte villkor enligt svenska kollektivavtal. Om detta uppmärksammas kan de riskera att arbetsgivaren inte vill ha dem kvar. Utan jobb mister de arbetstillståndet och måste lämna landet.

I ”Ordningsregler för svensk arbetsmarknad” står ”Press nedåt på löner och villkor ska stoppas genom att arbetskraftsinvandringen tar hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden”.

Stefan Löfven vill avskaffa dagens avreglerade arbetskraftsinvandring.

– Hur det exakt ska gå till vet jag inte. Jag är inte säker på att vi bör återinföra exakt samma modell som fanns innan regeringen och Miljöpartiet avskaffade den arbetsmarknadsprövning vi då hade. Men parterna på arbetsmarknaden måste kunna säga nej och stoppa arbetskraftsinvandring om den inte behövs.

Detta vallöfte kan han få svårt att infria. Socialdemokraterna lär endast få stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna för att avskaffa den fria arbetskraftsinvandringen.

Även TCO vill behålla nuvarande system fast kompletterat med mer kontroll och tvingande regler om att erbjudna arbetsvillkor ska vara bindande för arbetsgivaren.

– Jag vet att det kan bli svårt. Men de är dessa ordningsregler för svensk arbetsmarknad som Socialdemokraterna går till val på, med stöd av LO, säger Stefan Löfven medan byggnadsarbetarna i bakgrunden väntar på att få prata med honom när pressträffen är över.