SVAR: Semesterlagen ger arbets­tagare rätten att ha ledigt, alltså semester. Det är grunden i lagstiftningen. ­Arbetstagaren sök­er ledighet och arbetsgivaren beviljar sökt period. Kommer arbetstagaren och arbets­­­­givaren inte överens är det arbets­givaren som bestämmer när led­igheten kan tas ut. Regler om huvudsemester finns regl­erat i lagen. De flesta kollektivavtalen har semesterlagen som grund och det innebär att det är ledighet som ska tas ut.