Syftet med ”Säkert bondförnuft”, som började 2009 och finansieras av Jordbruksverket, var att minska det höga antalet olyckor i jordbruket. Detta har man jobbat med genom att hålla kurser och att besöka lantbruken. Både egenföretagare och anställda har varit med.

– Grunden som vi lär ut är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi gör en handlingsplan och skriver upp risker och åtgärder och vem som ska åtgärda på en whiteboard, säger projektledaren Anders Danielsson från LRF (Lantbrukarnas riksförbund).

Varför behövs ett projekt som lär de här arbetsgivarna om arbetsmiljöarbete?

– Helt enkelt för att lantbruket inte har tagit tag i de här frågorna förrän nu. Branschen har toppat olycksstatistik med för många allvarliga olyckor och dödsfall. Men man har inte tagit ett helhetsgrepp, upplever vi.

Från 2009 till och med i dag har antalet dödsolyckor i jord- och skogsbruk minskat med 45 procent jämfört med perioden 2004 till 2008, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Anders Danielsson tror att projektet har effekt eftersom 47 000, eller mer än varannan, lantbrukare har deltagit i någon av projektets aktiviteter. En undersökning om lantbrukarnas attityder visar att de är mer medvetna om konsekvenser av olyckor i dag än för fem år sedan.

– Men även annat påverkar, företagen blir större och man anställer mer personal och då blir det mer fokus på säkerhet. Och det finns ny teknik som är säkrare.

I år har ingen person dött i jordbruksarbete, däremot två personer i skogsbruk. Förra året dog en person som blev stångad av en tjur. Men 2011 var det ovanligt många dödsolyckor, då dog tio personer i bara jordbruket, enligt statistiken från Arbetsmiljöverket.

Vad kan det bero på? Projektet hade ju varit igång ett tag då också…

– Vi har pratat mycket om det. Vi får inga bra svar förutom att det var ganska regnigt både höst och vår, men det brukar inte slå igenom så. Man får ta statistiken med en nypa salt när det är så små tal. Det viktiga är att olyckorna minskar långsiktigt.

”Säkert bondförnuft” använder statistiken över dödsolyckor för jämförelser eftersom mörkertalet tros vara mycket stort när det gäller allvarliga olyckor utan dödsfall.

– Forskare på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) menar att mörkertalet är 90 procent i lantbruket. Det är egenföretagare som anmäler minst för har man ett skyddsombud från Kommunal är det annorlunda.

Flertalet av dem som har dött i jordbruksarbete är också egenföretagare.