SVAR: Ja, de extra dagarna gäller för alla oavsett hur stor dagpenningen är. Det som avgör är om man har barn som är under 18 år på den 300:e dagen i sin period.