I landstingen finns de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En kvinna tjänar i genomsnitt 75 procent av vad en man gör. En förklaring kan vara att kvinnor och män har olika yrken. Kvinnor är ofta undersköterskor och män är läkare. Men det behöver inte vara hela förklaringen. Det kan också finnas löneskillnader mellan kvinnor och män som har likvärdiga arbeten. Alltså jobb där lika höga krav ställs på ansvar och kompetens.

Kommer granskningen höja undersköterskornas löner?

– Det är svårt att säga innan vi fått in materialet. Man kan säga att själva arbetet med lönekartläggning, analys och handlingsplaner har den potentialen. Om arbetsgivarna inte gjort det som lagen kräver, då kommer vi begära att de lever upp till lagens krav, säger Peter Tai Christensen chef på DO:s granskningsenhet.

Han framhåller att Kommunals medlemmar genom granskningen kommer att få en kvalitetssäkring för att arbetsgivarens sett över lönerna ur ett jämställdhetsperspektiv.

Granskningen ska vara avslutad senast sista december 2014.