SVAR: Eftersom du haft en anställning som upphörde i september och om du därefter fortsätter arbeta på timme har du företräde till återanställning. Du har ju mer än ett års arbete hos din arbetsgivare under de tre senaste åren. Företrädesrätten innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig ledigt arbete. Du blir alltså inte nollad på grund av att du själv avslutat din anställning.