Med stöd av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna fick regeringen igenom sitt förslag om en ny sekretessregel för myndigheter i det internationella samarbetet.

Enligt den nya regeln ska sekretess gälla om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i internationellt samarbete försämras om uppgiften röjs. Det kan till exempel gälla handlingar som rör EU.

Sedan tidigare gäller utrikessekretess vid behov men nu kan denna sekretessmöjlighet bli mer omfattande.

TCO är kritiskt till hur regeringen redan i dag mörkar och vägrar lämna ut handlingar eller väntar i flera veckor med att göra sekretessprövning om den begärda handlingen kan delas ut.

Även Justitieombudsmannen, JO, har kritiserat regeringens agerande i strid mot den svenska offentlighetsprincipen.

Vissa av de handlingar TCO trots allt har fått se har inte gått att läsa därför att det mesta i texten har varit övermålat med hänvisning till utrikessekretessen.

TCO anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. Kommissionen delar kritiken mot den svenska lagen om anställningsskydd som gör det möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i det oändliga, Detta är inte tillåtet enligt direktivet.

Regeringen har vägrat att ändra lagen och kommissionen bestämmer inom kort om den ska stämma Sverige inför EU-domstolen.

TCO befarar att regeringen nu på olika sätt försöker förhala kommissionens beslut för att slippa denna fråga i valrörelsen.

Bland annat har Reinfeldts statssekreterare Katarina Areskoug skrivit ett mejl till kommissionens handläggare för att upplysa om att regeringen tänker grundligt analysera hur visstidsanställningarna fungerar och då involvera arbetsmarknadens parter.

Trots att två månader har gått sedan mejlet skickades har ännu ingen från regeringen bjudit in TCO eller någon annan från fackligt håll till en sådan analys.

– Jag tror att det snart är dags att påminna regeringskansliet om vilken adress vi har, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

Regeringen har heller inte fattat beslut om att en sådan analys ska göras.

Katarina Areskoug fick ett svar från kommissionen på sitt mejl. Men det svaret har inte TCO eller någon annan utomstående fått se. Regeringen hänvisar till utrikessekretessen som används om det kan antas att innehållet i mejlet kan störa ”Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet om uppgifterna röjs”.