– Det är givetvis förfärligt att våra medlemmar har en så dålig arbetsmiljö som gör att så många vill sluta, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Huvudorsakerna till att så pass många vill bort från äldreomsorgen är alltså stress och dålig arbetsmiljö. 40 procent säger att de minst en gång i veckan inte hinner ta en längre rast. Inte ens kortare raster hinns med enligt 29 procent. Bemanningen är helt enkelt otillräcklig tycker många och 27 procent säger att den är så pass låg att det innebär en risk för vårdtagarna, de äldre.

– Kommunal måste fortsätta uppmärksamma arbetsgivarna på de stora bekymmer som finns, och på vilka konsekvenser det kan få för framtiden, säger Annelie Nordström.

En något större andel i privatdriven äldreomsorg vantrivs jämfört med kommunanställda.

Det är ganska stora skillnader i hur man ser på de här frågorna beroende på var i landet man bor. I Norrbottens och Södermanlands län är missnöjet störst, där vill 29 procent av medlemmarna byta bransch, medan 10 procent tycker samma sak i Örebro län.

2014 ska Kommunal fokusera extra mycket fackligt arbete på arbetsmiljön ute på arbetsplatserna, enligt Annelie Nordström. Hur arbetet ska göras vill hon återkomma till.

Undersökningen gjordes förra hösten och siffrorna avser alltså 2012. Ett representativt urval av cirka 5 700 medlemmar intervjuades. Svarsfrekvens var 75 procent.

Siffror från rapporten

Så här många vill inte jobba kvar kvar i äldreomsorgen om tre år:
Totalt: 22 procent
Under 35 år: 32 procent
Privatanställda: 38 procent
Anställda i ideell/icke-vinst drivande verksamhet: 33 procent
Kommunanställda: 30 procent

Svårt hinna ta längre raster: 40 procent
Svårt hinna ta kortare raster: 29 procent
Otillräcklig bemanning: 55 procent
Mobbning på jobbet: 8 procent