KA har tidigare berättat om hur TPS VårdTeam anklagats för att inte ge personer med arbetstillstånd lön. I somras riktades också stark kritik mot företaget i en rapport som Stockholms stad tog fram om att ekonomin och administrationen inte sköttes, bland annat skrevs inga lönespecifikationer och det fanns anställda som saknade anställningskontrakt. Företaget som 2011 fick Dagens Industris Gasellpris hade enligt den sista årsredovisningen ett 100-tal anställda och ett 90-tal hemtjänstkunder i Stockholms stad. När de nu går i konkurs finns bara ett fyrtiotal anställda kvar.

Den direkta anledningen till konkursen är att TPS VårdTeam har 4,7 miljoner kronor i skatteskulder. Det handlar om arbetsgivaravgifter och andra skatter för perioden juli till oktober. Dessutom pågick redan innan konkursen en tvist mellan Kommunal och företaget om löner och ersättningar som anställda menar att de inte fått tidigare. Det är nu tveksamt hur det går med det.

– Det är en utmaning. Konkursförvaltaren vill ha en massa dokument. Men det finns knappt lönespecifikationer och anställningsavtal. Det är svårt när man har muntliga scheman, säger Sanna Tefke, regionalt fackligt ombud, Kommunal.

Det ser ljusare ut för de anställda som inte fått lön under hösten. När ett företag går i konkurs träder den statliga lönegarantin in om löneutbetalningarna inte skötts. En anställd kan få upp till tre månadslöner bakåt i tiden från konkursen. Men för att få rätt till det måste man anmäla sig till konkursförvaltaren och tala om hur mycket lön man inte fått. Sanna Tefke är särskilt oroad över dem som arbetat extra på TPS VårdTeam.

– De flesta tror att konkursförvaltaren vet hur mycket de ska få ut, men de måste komma in med det själva, säger hon.

Konkursförvaltaren Elisabeth Gustafsson Löfgren vill inte berätta om det kommit in några ansökningar om lönegaranti.

– Det pågår en sedvanlig prövning. Jag har ingen mer kommentar till det här, säger hon.

Raili Karlsson Stockholms stads äldreförvaltning berättar att en del av personalen fått arbeten på nya företag och tagit med sig brukare dit.

– Vi hade ett 60-tal brukare hos TPS VårdTeam vid konkursen. Alla har valt nya utförare. Flera av dem ringde vår biståndshandläggare för att få veta var deras gamla personal arbetar och har valt de företagen. De vill ha kvar sin personal, säger hon.