LO-ekonomerna vill öka statsbidragen till kommuner och landsting så att fler kan anställas inom vård, skola och omsorg och kvaliteten i välfärden kan förbättras.
  Dessutom vill de förbättra villkoren i a-kassan och sjukförsäkringen.
LO-ekonomerna föreslår investeringar i bättre järnvägar och annan kollektivtrafik, ökat bostadsbyggande och satsningar på arbetsmarknadsutbildning för att förbättra matchningen mellan de arbetssökandes kompetens och vad arbetsgivarna efterfrågar.

Detta investeringsprogram lanserades av LO redan i våras men har nu justerats något.
  Då sa både regeringen och Socialdemokraterna nej till LO:s förslag eftersom det skulle krävas att statens budgettaket slopades för att ha råd med så stora investeringar.
  Detta tak begränsar statens utgifter, de får inte överstiga vad som har beslutats i budgeten, även om statens inkomster skulle öka. Regeringen och Socialdemokraterna vill ha kvar budgettaket.
  LO-ekonomerna anser att Sverige har en stark ekonomi och att det är möjligt och nödvändigt att gå utöver budgettaket för investera i fler jobb och bättre välfärd.
  – Prognosen säger att arbetslösheten kommer att ligga kvar på åtta procent under år 2014 och 2015. Med vårt förslag kan arbetslösheten minska till sex procent, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson.

LO-ekonomernas förslag till investeringsplan på två procent av Sveriges BNP är en del av Europafackets förslag om en investeringsplan för hela EU.
  – Vi har inte beräknat vad det skulle få för effekt om alla medlemsländer satsade två procent av BNP till investeringar i jobb och välfärd inom EU. Men helt klart skulle det gynna oss i Sverige med ökad export och fler jobb om även andra länder gör morsvarande investeringar, säger Ola Pettersson.