Vad skulle förändras om hon blev president?
  – Hon driver en rätt hård agenda om att riva upp den nyliberala modellen som diktatorn Pinochet införde och som fortfarande lever kvar i mångt och mycket. Bachelet vill införa en ny grundlag.
  Chile brukar föras fram som det enda land i världen vid sidan av Sverige där riskkapitalister släpps in i skolan. Vill Bachelet ändra på det?
  – Ja. Men hon ska få med sig många andra i parlamentet för att genomföra det och det är lättare sagt än gjort.
  Vilket har varit valets viktigaste sakfråga?
  – Valet handlar i grund och botten om inkomstfördelning, jämlikhet helt enkelt. Chiles ekonomi går som tåget, men inkomstskillnaderna växer.
  Har Chile gjort upp med Pinochetdiktaturen?
  – Nej. De högt rankade officerarna och många av de civila som stödde kuppen sitter kvar.