Omkring 350 medlemmar berörs av det nya avtalet som löper på 37 månader från 1 september i år till 30 september 2016. Lönerna kommer att höjas med i genomsnitt minst 1700 kronor över tre år för en heltidsanställd, och lägstalönerna kommer också att höjas. Inför förhandlingarna framförde medlemmar önskemål om tydlighet kring vad som gäller när man använder egen bil i tjänsten, och nu står det i avtalet att arbetsgivaren ska betala ersättning när man gör det. En annan fråga som medlemmarna höll fram handlade om arbetskläder.
   – Nu har vi fått in en skrivelse i avtalet om att de arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller ska vara säsongsanpassade. Det kanske låta som en futtig fråga men medlemmarna har fört fram det som ett viktigt krav och det känns jättebra att vi fått med det i avtalet, säger Lars-Sture Johansson.

Antalet dagar med föräldrapenningtillägg kommer att tredubblas från och med den 1 januari 2014. Då ska arbetsgivarna betala 10 procent föräldralön i 180 dagar, istället för de 60 dagar som har gällt fram tills nu.
  Detta gäller förutsatt att KFO och LO kommer överens om försäkringsvillkoren för försäkringen.