Kommunal organiserar omkring 1 300 Samhallanställda. Enligt avtalet kommer grundlönen att höjas med 1 501 kronor under den treåriga avtalsperioden och arbetstiden per vecka blir 12 minuter kortare. Kommunal valde att inte ta med Fastighets tillägg om att tidsbegränsade utvecklingsanställningar inte ska ha undanträngningseffekter på övriga anställda eftersom Kommunals avtal redan innehåller liknande skrivningar.