I dag betalar alla medlemmar en grundavgift plus en procentavgift från både förbund och avdelning. I det nya systemet har man istället sex olika fasta avgiftsnivåer. Vilken du tillhör beror på din inkomst.  

I det nya systemet lämnar medlemmarna in en inkomstuppgift en gång om året. En uppgift som bestämmer vilken nivå man tillhör. Det spelar det ingen roll om övertidsersättning och andra ersättningar varierar mellan månaderna, avgiften blir ändå samma varje månad. På kongressen antogs ett förtydligande om att sjukskrivna och föräldralediga ska tillhöra den lägsta nivån.