SVAR: Eftersom detta rör dig som person tillämpas personuppgiftslagen. Självklart ska ni ha svar på varför ni blir uppringda, vem som ska ha uppgifterna, vad de ska användas till och hur och på vilket sätt de ska sparas. Det framgår inte
vilka anställningsförhållanden du har, men jag föreslår att du ringer till Kommunals lokala kontor och beskriver det du upplevt. Det går bra att vara anonym.
/Maria Hansson