SVAR: Enligt semesterlagen ska en sparad semesterdag läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då dagen sparades. Sparade semesterdagar ska läggas ut det år arbetstagaren så önskar, om det inte innebär för stora problem för arbetsgivaren. Huvudregeln är att sparad semester på mer än fem dagar ska läggas ut i samband med huvudsemestern. Allmänt kan sägas att arbetsgivaren inom vissa ramar har ett stort inflytande över semesterns förläggning, men andra regler kan förekomma i kollektivavtal. Ta hjälp av Kommunal lokalt för att reda ut vad som gäller för dig.
/Ameli Andersson