Varför för döva öron tala
eller fulla segel hala
när vinden än så länge bär
nej, blott se till vad som viktigt är