SKL ger ut två ekonomirapporter varje år. I höstens rapport beräknar man att landets kommuner och landsting kommer att göra ett sammanlagt plusresultat med tio miljarder för år 2013. Men skälet till det är framför allt pengar från återbetalning av försäkringspremier från det partsägda AFA Försäkring. Något som i sin tur beror på få förtidspensionärer. Men dessa pengar blir allt mindre och därför ser framtiden dyster ut, enligt SKL. Framför allt gäller detta landstingssidan.

Huvudordsakerna är demografiska, enligt SKL. Och Anders Knape betonar att det i grunden är något positivt att vi föder fler barn, blir äldre och får bättre medicinsk teknik.
   Om inte statsbidragen höjs fram till år 2017 räknar SKL med att kommunerna kommer behöva höja skatten med 43 öre och landstingen med 48 öre jämfört med dagens nivåer.

Ni säger också att det kommer att krävas effektiviseringar och rationaliseringar för att behålla resultatet med en procents överskott, vad lägger ni i de begreppen?
   – Det handlar inte minst om att ny teknik och IT kan förbättras väldigt mycket. Sen är det ingen tvekan om att det finns ett utrymme för effektiviseringar och rationaliseringar i vår verksamhet precis som i andra verksamheter. Men totalt sett kommer vi fram till att det kommer att krävas ökade resurser i kombination med de förändringar som sker inom ramen för vardagsgnetandet om man får använda det uttrycket, säger Anders Knape.

Men vad innebär det för de anställda på golvet? Vad innebär det exempelvis för en undersköterska i en utsatt kommun?
   – Vi kan ta ett exempel som man prövar just nu på olika håll i landet: tv-övervakning nattetid. Vilket innebär att man inte behöver göra ett antal besök nattetid på grund av att det finns en möjlighet att övervaka vårdtagaren, vilket många vårdtagare är väldigt glada för, eftersom de då inte blir väckta ett antal gånger. Det innebär naturligtvis för dem som jobbar i den här verksamheten att det finns tid och resurser att göra andra saker. Jag säger inte att de på golvet ska springa snabbare, utan jag tror att vi har väldigt mycket att vinna på att ta till oss landvinningar inte minst inom ny teknik.