SVAR: Om det är så att du nu har en tillsvidareanställning förstår jag inte varför du ska vänta på ett vikariat. Är du tillsvidareanställd ska du ju ha en bestämd sysselsättningsgrad och lön utifrån den varje månad. Jag tolkar dock dina frågor som att du inte har en tillsvidareanställning. Du ska snarast kontakta Kommunal lokalt för att låta dem utreda om du har konverterats till en tillsvidareanställning och om du gjort det, varför du i så fall inte arbetar på en tjänst. Ditt lokala fack kan också se om det skulle vara något annat som är tokigt eller rent av felaktigt i hanteringen av dig och arbetet.
/Maria Hansson