TPS VårdTeam AB är på många sätt ett lyckat hemtjänstföretag. Företaget hade förra året 98 anställda och har sammanlagt ett nittiotal hemtjänstkunder i Stockholms stad. Företaget har växt så fort att tidningen Dagens industri belönade dem med en DI Gasell 2011, ett pris som bland annat kräver att man dubblar sin omsättning på några år. Men bakom den lyckade ökningen finns en annan verklighet. Företaget har haft dålig koll på sina löneutbetalningar.

En granskning som Stockholms
stad lät oberoende revisorer göra i somras, visar att de anställda inte får lönespecifikationer och inte har någon möjlighet att veta hur mycket skatt och sociala avgifter företaget betalat in för dem. Företaget har skatteskulder på över två miljoner kronor och det finns anställda som inte fått lön som de borde. Tuija Kronskans är ombudsman för Kommunals avdelning Stockholm och förhandlar med företaget för flera medlemmars räkning.
   – Den första tvisten kom i januari. Sedan har det tillkommit nya hela tiden. Det gör det fortfarande. Det handlar om anställningar och lönekrav. En del är uppsagda och vi bestrider det, säger hon.

Förhandlingarna kompliceras av att TPS VårdTeam AB nu påbörjat en företagsrekonstruktion. Det är en åtgärd som i speciella fall beviljas av domstol för att ett företag ska slippa gå i konkurs. Det betyder att TPS VårdTeam AB på samma sätt som ett konkursat företag kan slippa betala en del av sina skulder för att förhoppningsvis kunna driva företaget vidare. En del anställda har kunnat få ut lön via den statliga lönegarantin, men inte alla.
   – Jag skulle tro att det är ett femtontal som inte fått det vi menar att de ska, säger Tuija Kronskans som inte vill störa förhandlingarna genom att uttala sig mer om vad man kommit fram till i förhandlingarna hittills.

En del av dem som tvistar med TPS VårdTeam AB är personer med arbetstillstånd från Migrationsverket. I våras trädde en av dem fram i DN och berättade att han inte fått mer än 8 000 kronor i lön från företaget trots att han arbetat sju dagar i veckan. Enligt honom själv har han sedan arbetat i företaget under flera år. Här står ord mot ord. Företagets vd Pirjo Odlander har en annan bild.
   – Det han säger stämmer inte. Han har inte arbetat så mycket hos mig, säger hon och menar att hon försökt hjälpa mannen.

Enligt Migrationsverket har det fattats beslut om 27 arbetstillstånd knutna till TPS VårdTeam AB sedan 2009 och Kommunal tvistar för fler än mannen i DN om anställningar och löner. Bristen på lönespecifikationer som Stockholm stads rapport pekar på kan göra det till ett komplicerat arbete att reda ut.
   – Jag har inte medvetet försökt att lura någon, jag gör inte sådant, säger Pirjo Odlander.

Varför skrev du inga lönespecifikationer?
   – Jag var ensam med arbetet och hann inte.

Rutinerna kring löner och anställningar tillhör enligt rapporten dem som har åtgärdats under företagsrekonstruktionen. Stockholm stads äldreenhet har inte tagit beslut om hemtjänstavtalet med företaget ska hävas eller inte, trots att de har rätt att göra det om ett företag inte sköter sin ekonomi.
   – Så länge som det pågår rekonstruktion av företaget gör vi inte något, säger Raili Karlsson, chef för upphandlingsenheten på Stockholms äldreförvaltning.

Arbetstillstånd

• En arbetstagare från ett land utanför EU kan söka arbetstillstånd hos Migrationsverket för ett arbete som en viss arbetsgiv-are garanterar.
• Tillståndet kan gälla i upp till två år och förlängas i ytterligare två år. Efter det kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.
• Den som blir av med arbetet  måste inom tre månader hitta en ny arbetsgivare och söka om nytt tillstånd. Annars förlorar man rätten att vistas i Sverige.
Källa: Migrationsverket