Ingen från Kommunal vill kommentera överenskommelsen, med hänsyn till att den är preliminär och inte hanteras av förbundsstyrelsen förrän 22 oktober.

Avtalet löper på 39 månader från 1 juli i år till och med sista september 2016. Under perioden höjs grundlönen med sammanlagt 1 501 kronor och arbetstiden förkortas med 12 minuter per vecka.

Parterna har också gått med på ett särskilt avtal om utvecklingsanställningar, från och med 1 januari 2014, skriver Hotellrevyn, som är Hotell- och restaurangfackets medlemstidning.

De sex LO-förbund som ingått överenskommelsen är: Kommunal, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Handels, Seko och GS. Med ett sjunde förbund, Fastighets, fortsätter medlingen med arbetsgivarparten Almega Samhallförbundet. Enligt Fastighetsanställdas förbund själva sa de nej till det bud som de övriga sex nu sagt ja till.