SVAR: Du har arbetat 12 dagar i sträck och det är för många dagar. Att din arbetsgivare i förväg planerar hur mycket övertid du ska arbeta under kommande månader är inte heller förenligt med övertidsreglerna. Vilken ersättning du ska ha för övertiden framgår i ditt kollektivavtal. Ta kontakt med ditt lokala fack, så får du information och hjälp med dina frågor om ersättning, arbetstider och kompensationsledighet.
/Britt-Marie Höglund