– Vi har fått in en anmälan om lite av varje som pågår framför allt nattetid på äldreboendet. Det handlar om att folk kränker varandra och gör privata göromål på arbetstid, säger Inger Krefors, äldreomsorgschef i stadsdelen Öster i Borås.
  Vad det är som görs på arbetstid vill hon inte berätta, men anmälan har kommit från en anställd och sedan har all nattpersonal intervjuats.
Förra året var Distansgatan 7 föremål för en tv-serie, som skildrade äldrevården på ett positivt sätt. Och KA har tidigare skrivit ett reportage om det originella äldreboendet. Personalen fick åka på studieresor utomlands varje år och miljön var ovanligt hemlik och färgstark.
  Mattias Mustanen på Kommunal i Borås säger:
  – Det finns allvarliga arbetsmiljöbrister. Det har en del med ledarskapet att göra. Arbetsgivaren håller på att utreda så under utredningen kan vi inte kommentera arbetsmiljöbristerna. Jag upplever att arbetsgivaren har tagit till sig allvaret i frågan.

När KA gjorde reportage på äldreboendet lyfte personalen fram sin originella chef Erika Lörinczy, som vi också intervjuade. Hon kallade sin ledarstil för ”management by love”, vilket bland annat innebar att hon bekräftade anställda genom att krama dem.
  Om ledarskapsbristerna rör Erika Lörinczy vill Mattias Mustanen inte berätta.
  – Det kan jag inte kommentera vilken chef det är, de har två chefer som du säger. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och det finns klara brister.

Inger Krefors vill inte kommentera om det finns brister i ledarskapet, men under utredningen får Erika Lörinczy inte ha kontakt med personalen.
  – Jag vill inte kommentera Erika och chefskapet eftersom det är ett personalärende. Däremot har vi sagt att under utredningen har vi samtal med Erika och hennes fackliga företrädare, och då är det inte lämpligt att personalen vänder sig till henne hela tiden.
  Inger Krefors framhåller att det inte finns några brister som gäller brukarna, det är ett bra äldreboende med engagerad personal. Mattias Mustanen på Kommunal håller med om det.
  – Det är en jättebra verksamhet, men det är ingen bra arbetsmiljö just nu. Och det är vi skyldiga att ta tag i som arbetsgivare, och vi gör det tillsammans med Kommunal, säger Inger Krefors.